A Historia Domus-unkban a "Kezdetek megvalósulása" címén most a legilletékesebb – Császti Gyula, kihelyezett lelkész – felkérésemre kért beszámolóját szó szerint kívánom idézni, igazolandó a teljes hitelességet. Korunk technikájával élve, (1977) magnószalagra rögzítettük mondanivalóját. Ennek tartalmából került írásba a Historia Domus lapjaira:

"A Főegyházmegyei Hatóság 1936. július 26-án kelt rendeletével a Szent Lajos Egyházközség területére, az úgynevezett "Canada" városrészbe helyeztettem ki. E városrész később a Lajosváros nevet kapta. Egertől délre fekszik, kb. 1800 lelket számlál. Lakói a város különböző részeiről költöztek ide, itt jelöltek ki részükre kis lakás építésére házhelyeket és folyósítottak állami kölcsönt (úgynevezett FAXOS házak). Mivel sem templom, sem plébánia, sem iskola nem volt a városrészben, feladatom az volt, hogy mint kihelyezett hitoktató a Gazdasági Népiskolában és a Deák Ferenc úti Szent Imre iskolában a hitoktatást ellássam.
Az istentisztelet ellátás céljából a Gazdasági Népiskola egyik termében miséztem minden nap. Ez azt jelentette, hogy minden nap reggel elkészítettük az oltárt és a szertartás után szétszedve adtuk át a tantermet. Először 1936. szeptember 6-án, utoljára 1937. október 31-én miséztem.
A városrész lakói szegény földművesek voltak. Közben elkezdtük a templomépítés előkészületeit. 1937. áprilisában kezdődött a templom építése. A templomot Hevesi Sándor egri mérnök tervezte, a kivitelező pedig Gömöri Wágner József építészmérnök volt. 1937. augusztusában kereszt-megáldás volt, amelyet Subik Károly, pápai prelátus, érseki irodaigazgató végzett. Ekkor már a torony állt. A keresztet a torony sisakján helyeztük el és az alapító oklevelet a falba tettük a bejárat bal oldalára.
 
1. oldal2. oldal3. oldal